1. Đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh - Tải 

2. Đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp -Tải

3. Đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (sẽ đăng ký online theo từng đợt)

4. Đề nghị chuyển địa điểm học -Tải

5. Đề nghị chuyển hệ đào tạo -Tải

6. Đề nghị chuyển ngành -Tải

7. Đề nghị chuyển trường -Tải

9. Đề nghị điều chỉnh điểm -Tải

10. Đề nghị học cùng lúc 2 chương trình- 2 ngành -Tải

12. Đề nghị thôi học cùng lúc 2 chương trình -Tải

13. Đề nghị không tính điểm học phần -Tải

14. Đề nghị miễn học phần -Tải

15. Đề nghị tạm dừng tiến độ học tập (bảo lưu kết quả học tập) -Tải

16. Đề nghị thôi học -Tải

17. Đề nghị vào học lại -Tải

19. Đính chính thông tin cá nhân -Tải

20. Phiếu khai thông tin tốt nghiệp -Tải

21. Khiếu nại -Tải

22. Đề nghị điều chỉnh thông tin trên bằng tốt nghiệp -Tải

23. Đề nghị điều chỉnh điểm (dành cho giảng viên) -Tải

24. Giấy thanh toán tài sản -Tải

25. Đơn đề nghị tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao -Tải

26. Đề nghị mượn giảng đường/ phòng học -Tải
27. Đề nghị xét tương đương, thay thế học phần - Tải

 

 

Trang liên kết

 

Facebook SV Khoa

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu chín một tám

Xem trả lời của bạn !