Ban hành kèm theo Quyết định số: 3000/QĐ-ĐHNL_ĐT, ngày 24 tháng 11 năm  2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh

 Thông báo về việc đăng ký tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp (đợt tháng 4 năm 2018)